เราคือใคร

copy-of-mib-logo

MIB เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์  กว่า 20 ปี

เราจึงพัฒนาทีมงานมาเป็นทึ่ปรึกษาครบวงจรทั้ง 3 ด้าน

  • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงินครบวงจร
  • ที่ปรึกษาด้านการประกันภัยครบวงจร
  • ที่ปรึกษาให้กับองค์กรและธุรกิจ

M= Money   ทีมที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงิน

เรามีทีมงานที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และรักษาผลประโยชน์ ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการเงิน

I = Insurance ทีมที่ปรึกษาการประกันภัยครบวงจร

เรามีทีมงานที่ปรึกษาการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  ให้คำปรึกษาและรักษาผลประโยชน์ ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการประกัน

B = Business ทีมที่ปรึกษาองค์กรและธุรกิจ

เรามีทีมงานที่ปรึกษาองค์กรและธุรกิจ ให้คำปรึกษาและรักษาผลประโยชน์ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ

 

consult01

 

s__6733831

 

นโยบาย 

 

ต่อลูกค้า

1.เราจะยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพทั้งการให้คำปรึกษาและการบริการ

2.เราจะดูแล บริการอย่างดี เป็นมืออาชีพ มีระบบที่ทันสมัยติดต่อได้รวดเร็วตลอดเวลา เพื่อดูแลลูกค้าได้ตลอดไป

3.เราจะกระจายเครือข่ายการบริการและให้คำปรึกษาทั่วประเทศ 

4.เราจะมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าต่อ สังคม มากกว่าสิ่งอื่นใด

5.ลูกค้ามาก่อนเสมอ

ต่อทีมงาน

1.เราจะสร้างทีมงานให้เป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.เราจะสนับสนุน อบรม ทีมงานให้ก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพการเป็นที่ปรึกษาและเติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคตอย่างมั่นคง

3.ทุกคนในทีมงาน MIB คือเพื่อน พี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน จะเป็นหนึ่งใจเดียวกัน สุขและทุกข์ร่วมกัน ช่วยกันดูแลปกป้อง รักซึ่งกันและกัน

4.เราจะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการเงิน การงาน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ ตลอดไป

5.เราต้องการคนที่ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ เราจะสร้างคนดีๆให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จตลอดไป

!– Google Code for MIB Consultant Conversion Page –>