การบริการที่ดี

business_man_shaking

ตัวแทนที่ดี เรื่องการบริการ

คำว่า “บริการ” ในอนาคตไม่ได้หมายความว่า “ถึงเวลาเก็บเบี้ยแล้วนะ” “ไม่ทราบเครมหรือยัง?” ไม่ใช่แค่นั้น คำว่าบริการ หมายถึง เป็นตัวแทนมูลค่าเพิ่ม ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดศึกษา ไม่หยุดพัฒนา ตัวแทนมูลค่าเพิ่ม นำความรู้มูลค่าเพิ่มไปให้ลูกค้า เป็นลูกค้ามูลค่าเพิ่ม เมื่อลูกค้าเติบโต ธุรกิจก็จะเพิ่ม ลักษณะงานแบบนี้พอทนได้ไหม? ดีสำหรับลูกค้าไหม? ดีสำหรับเราไหม? แต่ขอย้ำว่า “ตัวแทน คือ นักธุรกิจ ที่สำคัญเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด สามารถมีผลกำไรมากที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ลงทุนเลย”