คุณวิเชียร อนุวัตตระกูล

คุณวิเชียร    อนุวัตตระกูล

ผู้อำนวยการภาคอาวุโส แพลทตินั่ม ทีม 2      

                  

ประวัติการทำงาน                                          

การศึกษา      ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด   จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำงาน    เป็นพนักงานบัญชี  บริษัท ข่าวสารระหว่างประเทศ  อี.ไอ.อาร์ จำกัด   ปี 2527-2532

เป็นพนักงานขาย  บริษัท ยู แอนด์ ที มอเตอร์เวอคส์ จำกัด   ปี  2532

เข้าสู่ เอ.ไอ.เอ. มกราคม 2533

 • ขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วย                 1  ธันวาคม  2535
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการหน่วย                 1  ธันวาคม  2538
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการภาค                    1  ธันวาคม  2540
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการภาคอาวุโส         1  ธันวาคม  2543
 • ขึ้นเป็นผู้อำนวยการภาค              1  ธันวาคม  2545
 • ขึ้นเป็นผู้อำนวยการภาคอาวุโส   1  ธันวาคม  2553

คุณวุฒิที่ได้รับ

 • คุณวุฒิ HALL OF HONOR –  2007
 • คุณวุฒิ HALL OF FAME 2014
 • คุณวุฒิ IQA ปี พ.ศ.  2534 – 2535
 • คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญ (M.D.C) ปี พ.ศ. 2534 – 2535
 • คุณวุฒิสโมสร ABCD พ.ศ. 2534-2556
 • คุณวุฒิ MINI-CONVENTION ปี 1992 – GOLD COAST,AUTRALIA
 • คุณวุฒิ MINI-CONVENTION ปี 1996 – MELBOURNE,AUSTRALIA
 • คุณวุฒิ SPECIAL TRIP  CONTEST ปี 1997 – ประเทศ SINGAPORE
 • คุณวุฒิ SPECIAL TRIP  CONTEST ปี 1997 – PERTH, AUSTRALIA
 • การแข่งขันพิเศษ ครบรอบ 60 ปี ปี 1998 – ประเทศ  HONG-KONG
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 1998  คุณวุฒิ AIA ร่วมใจท่องเที่ยวไทย เชียงใหม่-ภูเก็ต
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 1999 “สัมผัสเสน่ห์แห่งเกาหลี ปี 2000”
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2000 “ สุขสันต์ หรรษา  แสนห้า  ฮ่องกง ”
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2001 “สัมมนาพิเศษคุนหมิง”
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2002 “เฉินตู”
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2003 “รับโบนัส ปิดบัญชี สวัสดี HONG KONG”
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2008 “มาเก๊า”
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2010  ฮ่องกง
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2011  ฮ่องกง
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2012  มาเก๊า/ฮ่องกง
 • การแข่งขันพิเศษ ปี 2013  ฮ่องกง
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี 1999  – SAN  FRANCISCO / USA.
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2000 –  LAS-VEGAS / USA.
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2001 –  PARIS / FRANCE
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2002 – MELBOURNE /  AUSTRALIA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2003 –  SHANGHAI /  CHINA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2004 –  SYDNEY /  AUSTRALIA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2005 –  XIANMEN / CHINA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2006 –  SICHUAN / CHINA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2007 –  PERTH / NEW ZEALAND
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2008 –  YOKOHAMA / JAPAN
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2009 –  BEIJING / CHINA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2010 –  SOUL / SOUTH KOREA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2011 –  SYDNEY / MELBOURNE / AUSTRALIA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2012 –  SPAIN
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2013 – SOUTH  AFRICA
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2014 – ญี่ปุ่น
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2015 – เยอรมัน
 • คุณวุฒิ ANNUAL  CONVENTION  ปี  2016 –   GOLD COAST & QUEENSTOWN
 • คุณวุฒิ SUMMIT CLUB – Las Vesgas ครั้งสุดท้าย ปี 2551
 • คุณวุฒิ AIG A&H Worldwide Challenge 2008 –  Istanbul(
 • (ตัวแทน 50 ท่านแรก และ ผู้บริหารหน่วย 50 ท่านแรก)
 • คุณวุฒิ 15/50  ปี 2005,  2006,  2007,  2008
 • คุณวุฒิ Premier Agent Red 2014
 • คุณวุฒิ A&H Annual Convention 2003 [Rider & PA] – Kunming
 • คุณวุฒิ a&h Annual Convention 2004 [Rider & PA] – Cambodia : Angkor Wat (นครวัด นครธม)
 • คุณวุฒิ a&h Annual Convention 2005 [Rider & PA] – Disney Land HongKong
 • คุณวุฒิ a&h Annual Convention 2006 [Rider & PA] – Malaysia
 • คุณวุฒิ a&h Annual Convention 2007 [Rider & PA] – South Korea
 • คุณวุฒิ a&h Annual Convention 2008 [Rider & PA] – Beijing

 

ตำแหน่งทางสังคม

 • ปี พ.ศ. 2539 2545 ผู้ช่วยที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 2
 • ปี พ.ศ. 2546 ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 28
 • ปี พ.ศ. 2547 ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม 16
 • ปี พ.ศ. 2548 – 2551 ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพสุริยัน 2 B
 • ปี พ.ศ. 2552 – 2554 ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพพระพิรุณ 2
 • ปี พ.ศ. 2555 – 2557 ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพศรีเทพพระพิรุณ 2