คุณรพี พูนพานิช

รพี พูนพานิช

ผู้จัดการหน่วย  แพลทตินั่ม ทีม 67

…………………………………………..…….

ประวัติการทำงาน

 • เริ่มงานกับ AIA ปี 2539-2545 (เป็นเวลา6ปี) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Pc-Based System (E-App,SIS)
 • ปี 2545 เข้าร่วมงานกับบริษัท ACE Life Insurance ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ network จนถึงปี2546
 • ปี 2546 กลับเข้ามาร่วมงานกับ AIA ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต แบบเต็มเวลา มาจนถึงปัจจุบัน

 

ประวัติการทำงานใน AIA ที่ภาคภูมิใจ

 •  ปี 2546 เป็นตัวแทน Full Time ต้นปี… และกลางปี เลื่อนตำแหน่งเป็น AS
 •  ปี 2554 OF THE YEAR ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ 2 ตำแหน่ง โดยได้…..
  • อันดับที่ 2  ประเภท การสร้างตัวแทนใหม่ 20 รหัส และ
  • อันดับที่ 4  ประเภท ค่าบำเหน็จสูงสุด
 •  ปี 2555 Supervisor OF THE YEAR อันดับที่ 1 ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ (ประเภท ค่าบำเหน็จสูงสุด)
 •  ปี 2556 เลื่อนตำแหน่งเป็น UM ผู้จัดการหน่วย 300% ของโควตา (1ล้าน 8 แสนบาท)

 

ประวัติการทำงานสังคมใน AIA ที่ภาคภูมิใจ

 • ปี 2553            เป็นประธานสโมสร คลินิกนักขาย ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ
 • ปี 2554            เป็นประธานสโมสร Recruiting ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ
 • ปี 2555-2557 เป็นประธานสโมสร เครือ W4U ภายใต้การนำโดย คุณวิเชียร อนุวัตตระกูล
 • ปี 2557            ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสโมสร BTC  ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ
 • ปี 2557            เป็นประธาน ก่อตั้ง กลุ่มขยายงาน ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ ในนาม Work Site Advisor ประจำ                                                สนง.ดร.สวรรยา ปิติกถา
 • ปี 2557            ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม Premier Master Agency Trainer
 • ปี 2558            ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม Associate Premier Master Agency                                            Trainer
 • ปี 2558            ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานสโมสร สู่ชีวิตใหม่ ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ
 • ปี 2558            ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานค่ายสัญจร “ปลุกยักษ์ Active100”
 • ปี 2558            ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานค่ายสัญจร  “ติดปีก นักขาย”
 • ปี 2558            ก่อตั้ง กลุ่มขยายงาน Worksite Advisor(สาขา 2) ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ ในนาม Save A Life                                       Consultant  ประจำอาคาร JCB ทัพศรีเทพพรพระพิรุณ (ปัจจุบันมีหน่วยงานในทัพฯ เข้าร่วมกลุ่มประมาณ                             50 หน่วยงาน และมีตัวแทนกว่า 150 คน ภายใต้การดูแล)
 • ปี 2559            ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม Associate Premier Master Agency                                           Trainer
 • ปี 2559            ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานค่าย “น้องใหม่ หัวใจ GEN Y”
 • ปี 2559            ก่อตั้งกลุ่ม M.A.C. (พัฒนาตัวแทนให้เป็นมืออาชีพ) และ mini COP

 

คติพจน์ประจำใจ

นับ 1 ที่คำว่า “ดี” …… สอง สาม สี่ จะเป็นยังไงก็ช่างมัน!