พิมพ์พร จินดารัชตนันท์

ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล                            พิมพ์พร  จินดารัชตนันท์ (เพื่อน ๆ เรียก “ภู่”)

การศึกษา                           ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนดลวิทยา

ประกาศนียบัตรการพาณิชย์เกียรตินิยมอันดับ 3 จาก อัสสัมชัญพาณิชย์

ปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทองแดงสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี จาก  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC

อาชีพเดิม                           ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท วอเตอร์รีซอร์สเซส จำกัด

เข้าสู่บริษัท เอ.ไอ.เอ             โดยการแนะนำจากคุณลัดดา  ซึ่งอมรเกียรติ

9 มิ.ย. 2544             เป็นตัวแทนเต็มเวลาของภาคเหรียญทอง 12 ดับเบิ้ลยู

1 ธ.ค. 2545             เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยเหรียญทอง 12 ดับเบิ้ลยู 12

1 ธ.ค. 2548             เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการหน่วยเหรียญทอง 12 ดับเบิ้ลยู 12

1 ธ.ค. 2550             เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการภาคแพลทตินั่ม ทีม 23

 

คุณวุฒิที่ได้รับ

 • คุณวุฒิตัวแทนเกรด D ปี 2544
 • คุณวุฒิ 3 APPS ติดต่อกัน 6 เดือน ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปี 2544
 • คุณวุฒิ MDC (Million Dollar Club 2001) ปี 2544
 • คุณวุฒิ IQA (International Quality Award 2003) ปี 2546
 • Supervisor Of The Year 2005 อันดับที่ 1 ของทัพสุริยัน 2
 • Supervisor Of The Year 2005 อันดับที่ 5 ของทัพสุริยัน

 

การสัมมนาต่างประเทศ

 •  Annual Convention 2002 ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (150%)
 • Special Trip 2002 ที่คุนหมิง ประเทศจีน
 • Special Trip 2003 ที่ประเทศฮ่องกง
 • Special Trip 2004 ที่ประเทศฮ่องกง
 • Annual Convention 2005 ที่เซียะเหมิน ประเทศจีน (ผู้จัดการ)
 • Annual Convention 2006 ที่เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย (ผู้จัดการ)
 • Special Trip 2013 ที่ประเทศฮ่องกง

 

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • กรรมการสโมสร W for You ปี 2545-2557
 • Core-Leader ทัพศรีเทพพระพิรุณ 2  ปี 2549-2557
 • กรรมการสโมสรกลุ่มขยายงาน   ปี 2547-2549, 2552
 • กรรมการสโมสร VIP Day ปี 2548-2549
 • กรรมการสโมสรกาแฟทอง ปี 2546-2548
 • กรรมการสโมสรสู่ชีวิตใหม่ ปี 2547-2548, 2553
 • รองผู้จัดการศูนย์แพลทตินั่ม ปี 2552
 • Ambassador Of GenNext Networking Program 2552
 • ประธานสโมสรรวมพลัง ปี 2554

 

คติพจน์                              พยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด