ประวัติ คุณอนุชา ดีดวงพันธ์

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2527 เป็นลูกชายคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 7 คน โดยเป็นคนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งทางครอบครัวเป็นคนเผ่า “ภูไท” ฐานะทางบ้านทำงานด้านการเกษตร ทำนา ทำสวน ญาติๆพี่น้องส่วนใหญ่ทำงานเป็นพนักงานและลูกจ้างทั่วๆไป

 

ประวัติการศึกษา

ระดับประถม                                         จากโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ3 (อดีต โรงเรียนบ้านทรายไหลแล้ง)

ระดับมัธยมต้น                                      จากโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ3 (อดีต โรงเรียนบ้านทรายไหลแล้ง)

ระดับมัธยมปลาย                                 จากโรงเรียน ดงเย็นวิทยาคม

ระดับ ปวส.ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์         จากวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร เรียนจบ พ.ศ. 2548

 

กิจกรรมและชมรมในระหว่างการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอ

ระดับมัธยมปลาย รองประธานโรงเรียนและตัวแทนการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา เป็น คณะกรรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย

และรางวัลชมเชยระดับภาค การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงชนะเลิศ 5 ภาค ครั้งที่ 7

 

ประวัติการทำงานก่อนเข้าสู่อาชีพ

ระหว่างศึกษาระดับ ปวส.ทำงานที่ บริษัท ทศท. คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 ทำงานที่ บริษัท จักรยายนต์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการช่างซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 1 ปี

พ.ศ. 2549 ทำงานที่ บริษัท ยูแทคไท จำกัด ตำแหน่งช่างเทคนิค เป็นระยะเวลา 3 ปี

 

ประวัติการทำงานเริ่มเข้าสู่อาชีพ

เริ่มเข้าสู่อาชีพ 24  ส.ค. 2551 ทำงานที่บริษัท เอไอเอ จนถึงปัจจุบัน

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ตัวแทนเกรด A ในปี พ.ศ. 2555

ตัวแทน of the year ของเครือ W4U ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558, 2559, 2560

Agent Lives Club พ.ศ. 2555

SAVE A LIFE พ.ศ. 2558

ตัวแทนมืออาชีพ ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

สมาชิกและตัวแทนชมรม We Are The One Original Group ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง ปัจจุบัน

 

คติพจน์ในการทำงาน

“ทำให้ได้ดีที่สุด ณ จุดที่ยืน”