ประวัติ คุณพจนา เลิศสิริโพธิ์ทอง

ประวัติ คุณพจนา  เลิศสิริโพธิ์ทอง

 

เป็นคนกรุงเทพฯ แต่กำเนิด พ่อเป็นคนจีน แม่เป็นคนเหนือ จ.เชียงราย ครอบครัวแยกทางกัน แต่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นปัญหา กลับรู้สึกว่าเราโชคดีกว่าคนอื่น เพราะเรามีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนอื่น

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายขาย บริษัท ฟรีวิลล์มาร์ส โทเคน จำกัด

ตัวแทนประกันชีวิต Part Time

อนาคตตั้งใจจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตเต็มเวลา Full Time

และจะเป็นอาชีพสุดท้ายค่ะ