ทีมงานที่ปรึกษาธุรกิจและองค์กร(ฺB)

คุณคณิต สุวรรณทอง

คุณจำเนียร แก้ววิชิต