ระบบสนับสนุนทีมงาม

ทีมงานเรามีระบบสนับสนุนทีมงาน หลายช่องทาง ดังนี้

1. รายงานข่าวสาร ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับงาน คำแนะนำ คำสอน และ ข้อความดี ๆ ให้กำลังใจ เพื่อให้มีความรู่ คู่กำลังใจ มุ่งสู่ฝันด้วยกัน

2. สื่อสาร ข้อมูลสำคัญ รายงานการบริการของทีมงาน แนะนำทีมงาน วารสาร ส่งให้กับลูกค้าสม่ำเสมอ

3. เปิดเวปไซด์ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริการต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น ในการเป็นผู้นำองค์กร ให้กับทีมงาน

4. ทีมรุ่นพี่ คณะกรรมการบริหาร  พี่เลี้ยง ผู้ช่วย เลขา ฝ่ายธุรการ แอดมิน เพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  ติดตาม ให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

5. รายงาน ผลงาน ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ผ่นทางเวปไซด์ เพื่อช่วยควบคุมผลงาน  ผลประโยชน์ รายได้ คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สำคัญ

6. การใช้ระบบ Internet , Ipos+ , โทรศัพท์ VRS , Appication  การส่งข้อมูลที่รวดเร็วทาง ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ทันสมัย

7. สร้างตลาดให้กับตัวแทนตลอดเวลา เช่น ทำตลาดออมทรัพย์รายเดือน ตลาดองค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน การออกบู๊ท ออกภาคสนาม การมีกิจกรรมและส่วนร่วมกับองค์กร ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

8. รางวัลพิเศษประจำเดือน กรณีทำผลงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งตัวแทน ทีมพี่เลี้ยง เลขาฯ ธุรการ

ใส่ความเห็น